Lidt om os

Enheden Bakkelandets Friskole rummer vuggestue, børnehave med to afdelinger foruden grundskolen fra 0. - 8. klasse. Delene til trods er Bakkelandets Friskole som helhed en overskuelig størrelse for både børn og voksne.

For hele enheden Bakkelandets Friskole er målet at skabe trygge rammer og et stimulerende miljø, hvor børnene trives, lærer og udvikler sig. 

Bakkelandet Friskole er en mangefacetteret organisation, der i en meget forenklet fremstilling kan man sige, at skolens virke sker i to hovedområder:

Område 1.    Det faglige, undervisningen og lærings- og udviklingsområderne i.e. det som er kernen i skole, SFO, vuggestue og børnehave.

Område 2.    Alt det, der gør os til en grundtvig-koldsk friskole: Det er det forpligtende fællesskab, holdnings- og dannelseselementerne, arrangementerne, det demokratiske lag, morgensamling, etc.

 

Vi er funderet i den grundtvig/koldske skoletradition 

Læs vores værdigrundlag, hvor du bl.a. kan læse, hvordan vi forstår det gundtvig/koldske, som også søges udfoldet herunder.

Vi er en grundtvig-koldsk skole med stærke dannelsesværdier, der implicit indebærer en række tænkninger, hvoraf kun nogle skal oplistes her:

  • Vi vil ”det hele menneske”, hvilket stiller krav om, at vi skal støtte eleverne i at udvikle fantasi, de musiske sider, etc. Vi skal afprøve ”alle nøgler”, da vi ikke på forhånd kan vide, hvilke der åbner op for den enkelte elev.

  • ”Det hele menneske” er også ensbetydende med, at vi tænker krop såvel som sjæl. Der er således krav om fysisk aktivitet og formidling af bevægelsesglæde.

  • Vi benytter en narrativ tilgang – i.e. en konstruktivistisk tilgang. Der er plads til mange fortællinger i ligeværdighed. 

  • Et mangesidigt fællesskab med krav om tolerance og inklusion. Vi skal se til, at eleverne ikke udvikler chauvinisme, homofobi, xenofobi, islamofobi el. lign. (Cf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention)

  • Klassisk dannelse, hvormed menes, at eleverne skal blive kultiverede mennesker, som kender til litteratur, historie og kunst, samt besidder gode manerer, og som har en værdig optræden.

  • Demokratisk dannelse der omhandler demokratilæren, hvor grundtanken er at danne eleverne til at blive samfundsborgere, der aktivt tager del i de demokratiske processer.       
    ”Skolens leder er forpligtet til at opfordre” eleverne til at danne elevråd eller på anden måde indgå i skolens demokratiske beslutningsprocesser. 

  • Vi tilskriver os den moderne dannelse, der har et dannelsessigte for nutiden og fremtiden. Man taler også her om ‘transjunktional dannelse’, der handler om at udvikle en evne til at ‘gå på tværs’ og forholde sig til en kompleks verden. Det handler om at kunne iagttage refleksivt: Iagttage fra andres sted, iagttage sig selv og være bevidst om egne blinde punkter, samt iagttage iagttagelsen.
grundtvig.jpg

Karsten Julsbjerg Andreasen

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk